výstavbu základové desky pod montovaný RD

výstavba základové desky pod montovaný RD. Termín zahájení s přípravou ( stan, materiál, koordinace) 20.12.2010 a termín dokončení 31.01.2011. V tomto termínu teploty dosahovali velkých mínusových hodnot, takže jsme ve stanu museli topit i přes noc.

Rozpis prací:

1.Geodetické práce
2. Koordinace zemního stroje-ruční dokopávky
3. Betonáž zákl.pasů, vyzdívání ztraceného bedenění, armování
4. Ležatá kanalizace, polyethylen(přípojka vody),prostupy
5. Uzemnění RD
6. Výsypy recyklátem, hutnění
7. Pokádka podlahového polystyrénu, lepenky
8. Podkladová zákl.deska, pro montáž izolace proti zemní vlhkosti a radonu
9. Montáž izolace proti zemní vlkkosti
10. Zateplení obvodu RD
11. Armování základové desky
12. Betonáž základové desky