Sanace zdiva rodinného domu
Jednalo se o rodinný dům, kde bylo nutné odizolovat základy za použití metody snížení hladiny spodní vody a odvětrání základů.